Limburg_Omzien-web zonder lijstnummer

Omzien!

Terug naar de basis, met gezond verstand en beide benen op de grond.

Wat is Omzien! ?

Omzien! is een nieuwe politieke partij ontstaan door een afsplitsing van het CDA.

Omzien! zal met een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan een duurzame samenleving vanuit Rentmeesterschap. Dat doen we met gezond verstand waarbij de mens het kapitaal van de samenleving is. Omzien! zal zich nadrukkelijk inzetten voor het terugbrengen van dualisme en tegenmacht. Tot slot is Omzien! een realistische partij die verder kijkt dan alleen ideologie en het moment van de dag. Omzien! heeft een toekomstvisie!

Maatwerk

Omzien! onderscheidt zich nadrukkelijk; zij is niet populistisch, niet links of rechts en gaat niet voor slechts één ideologie. Omzien! is een brede partij die integraal en situationeel kijkt naar maatwerk en met gezond verstand. Omzien! wil laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om uitersten bij elkaar te brengen, koppelkansen te zien en te benutten;  in plaats van polarisatie gaat Omzien! juist voor een uitstekende samenwerking

Respect

Voor Omzien! is verder niets in beton gegoten en zal Omzien! altijd constructief meedenken, niemand
uitsluiten
tenzij er wordt opgeroepen tot geweld, haat, racisme of misdrijven. Wij respecteren ieders mening mits deze respectvol is. Het is beter te luisteren naar elkaar en te kijken naar raakvlakken en gezamenlijke doelen. Uiteindelijk maakt de uitgebrachte stem het verschil, niet de afkeuring onderling.  Samen sta je sterker!

Vrijheid

Omzien! gelooft in de vrijheid van het individu dus zijn zelfbeschikking, lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer voor ons een groot goed. Omzien! staat niet voor enige vorm van opgelegde dwang. Omzien! vindt daarnaast dat bovenstaande zaken niet hoeven te contrasteren met solidariteit. Door elkaar de ruimte te geven, te respecteren en in gesprek te blijven bereiken we samen meer.

terug naar de basis

Mens Centraal

Omzien! zet verder de mens centraal, als cement voor de samenleving. Iedere economie die puur geld gedreven is en de mens daar ondergeschikt aan maakt is gedoemd te mislukken. Wij stellen de mens centraal en zijn ervan overtuigd dat dit een voorwaarde is voor een krachtige toekomstbestendige economie. 

Gelooft u in de kernwaarden en de denkwijze van Omzien! dan heten wij u van harte welkom!

Neem Contact met ons op!

Lid worden? Heel graag! klik in het menu op 'word lid'. Wilt u ons ondersteunen zonder lid te worden? Dat kan ook! Iedere zeer gewaardeerde bijdrage kunt u overmaken op: NL75 RABO 0343 9639 06

© 2022 Omzien! All Rights Reserved.